.:: Final Fantasy VII ::.
Popis planety

Final Fantasy VII world map Svět ve Final Fantasy VII se skládá ze tří nepojmenovaných kontinentů: kontinentu na východě, západu a na severu. Svět se však skládá i z velkých ostrovů: jižního na jih od východního kontinentu, který je součástí dlouhého řetězce zalesněných ostrovů, táhnoucích se od jižní a jihozápadní části východního kontinentu, a velký ostrov přímo na západ od západního kontinentu. Další menší ostrovy, rozzeseté po celém světě, jsou neobydlené. Většina světa má mírné klima s velkými travnatými planinami, rozdělených vysokými horami. Pouze severní kontinent je pokryt masivním ledovcem, který je zbrázděn velkým kráterem na severu kontinentu. Tento kráter se nazývá jednoduše "Severní kráter" a je pozůstatkem po dopadu velkého Meteoru před 2000 lety. Tento kráter vede až do nitra planety. Největší pouští je poušť na západním kontinentu, která se rozkládá pod Gold Saucerem. Největší bažinou je ta, která se rozkládá na východním kontinentu před Mythrilskými doly.

Planeta však není tvořena jen horami, řekami, lesy atd., ale je to živoucí organismus. Planetou jako míza proudí Proud života, ze kterého vzniká veškerý život a kam se také vše vrací. Krom toho Proud života obsahuje všechny duše a znalosti lidí a tvorů, kteří kdy na planetě žili. Dávno zaniklá rasa mocných bytostí, zvaná Cetra, měla kdysi tu moc a schopnost, aby mohla s Planetou "mluvit". Dávno, po dopadu Meteoru na zem, planeta vytvořila na svou ochranu tzv. Weapons, kteří jsou povoláni vždy, kdyžje planeta v nesnázích. Historie planety je na tomto webu vyložena hned na několika místech, takže se o ní zmiňovat nebudu. Co se týče kultury, tak svět nikdy neměl žádné náboženství. Pouze starověký epos "Loveless" zmiňuje jakousi Bohyni a její dar. Jedinými rasami byly lidé, kteří obývali planetu od nepaměti, a později přišlí cestovatelé z hvězd, tzv. Cetrové nebo také "Starobylí". Na světě se sice objevuje mnoho tvorů a humanoidů, např. rod Reda XIII nebo Mog, ale tito tvorové se na planetě vyskytují pouze v malém množství a nikdy nevytvořili vlastní civilizaci a kulturu. Z hlediska kalendáře se používá ten náš, Gregoriánský, tedy 365 dní v roce a po 4 letech přestupný rok. S počítání času a roků od nuly se započalo pibližně po dopadu Meteoru na planetu, tedy asi před 2000 lety. To znamená, že letopočet Final Fantasy VII přibližně odpovídá tomu našemu. Technologickou úrovní je nám také velmi blízký, jsou tu auta, letadla, vlaky, motorky, lodě, televize, mobilní telefony atd. Toto vše vyžaduje velký zdroj energie, kterým je zde "Shinrova Mako-energie". Dřívější zdroje fosilných paliv, jako například uhlí, byly už opuštěny. Jenže v podstatě pouze města, která jsou pod přímou kontrolou Shinry nebo která byla vybudována Shinrou, si mohou plně vychutnat všechny výdobytky doby. Ostatní města a vesnice jsou většinou odkázány na starobylí způsob života a technologie. Z některých se dokonce staly pouze turistické atrakce a letoviska.

Lokace:

Východní kontinent:

Midgar: Midgar je hlavní město a sídlo Společnosti Shinra. Díky osmi velkým Mako reaktorům je možné dodávat enormní množství energie pro všechny obyvatele města. Midgar se skládá ze dvou částí: obytných čtvrtí, které jsou vysoko nad zemí na ohromných pilířích, včetně dominanty celého města, Shinrova mrakodrapu, a chudinských čtvrtí, které jsou dole pod městem. Okolní krajina kolem Midgaru je téměř zničena, díky masivní těžbě Mako-energie. Obytné čtvrti nahoře a chudinské čtvrti dole jsou díky Mako reaktorům rozděleny na osm sektorů.

Kalm: Malebné městečko, které je blízko Midgaru. Toto klidné městečko tvoří několik domů, obchodů, hospoda a hostinec. Ekonomicky Kalm však poslední dobou upadá, neboť stál na těžbě v Mythrilských dolech, které jsou teď zavřené z důvodu výskytu nebezpečného Midgar Zolom (obrovský had v bažinách před Mythrilskými doly).

Chocobo farma: Je sídlem rodiny, která chová Chocoby už po celé generace. Na ranči a ve stájích se Chocobové cvičí většinou pro závody v Gold Sauceru.

Mythrilské doly: Dříve zde obyvatelé Kalmu těžily drahé kovy. Nyní je však důl zavřený.

Fort Condor: Je to obrovská pevnost, která válčila s Shinrou, ale prohrála. Přijala používání Mako-energie a výstavbu Mako reaktoru na vrcholu pevnosti. Reaktor ale zanedlouho obsadí velký kondor a zřídí si zde své hnízdo. Obyvatelé ho chrání a zabraňují Shinrovy, aby mu ublížil a obnovil reaktor.

Junon: Ohromná pevnost s přístavem. Jeho domimantou je mocný Mako kanón. Shinra jí vybudoval jako vojenskou základnu, z které jsou podnikány všechny útoky. Pod pevností je dole v moři ještě vybudován velký komplex. U pevnosti si lidé zbudovali malou osadu.

Healen Lodge a Edge: Dvě lokace, které se v původní hře nevyskytují, ale v kompilacích Advent Childern a Dirge of Cerberus ano. Healen Lodge je zdravotní středisko zbudované pro léčení Geostigma. Edge je nové město vybudované na troskách Midgaru.

Západní kontinent:

Costa del Sol: Hlavní přístav na západním kontinentě. Je to také slunné letovisko s plážemi, hotelem a barem.

Mt. Corel: Je to pohoří, které odděluje Costa del Sol od zbytku západního kontinentu. Je zde opuštěný Mako reaktor a zbytky železniční sítě.

North Corel: Je to městečko na úpatí Mt. Corelu. Bylo postaveno těmi, kteří přežili vypálení vesnice Corel Shinrou. Slouží především jako odrazový můstek k cestě do Gold Sauceru.

Gold Saucer: Tento ohromný zábavní park byl vybudován Shinrou na troskách Corelu, proto, aby smazal tuto strašnou událost. Zbytky Corelu, které jsou pod Gold Saucerem, nyní slouží jako vězení.

Gangaga: Vesnice Gangaga byla zničena po výbuchu blízkého Mako reaktoru, ale přesto zde ještě žijí lidé.

Cosmo Canyon: Je to poutní místo, kde zdejší lidé zasvětili svůj život studiu planety. Tato osada byla vybudována na vrcholu velkého kaňónu. Na jeho vrcholu se tyčí observatoř s dalekohledem.

Nibelheim: Malé horské městečko, které bylo zbudováno na úpatí pohoří Mt. Nibel. V Tomto městě se kdysi stala hrozná a děsivá nehoda, při které celé město lehlo popelem, ale bylo znovu vybudováno. Lidé se do něj však už nikdy nevrátili. V Nibelheimu je i Shinrova honosná vile s tajnou laboratoří. V blízkých horách Mt. Nibel je zbudován další Mako reaktor, který už je však také opuštěný.

Rocket Town: Před několika lety zde byla odpalovací rampa pro první vesmírnou raketu. Došlo však k nehodě a raketa nikdy neodstartovala. Projekt byl ukončen a v okolí rakety si lidé postavili malé městečko.

Ancient Forest: Skrytý a starobylí les u Cosmo Canyonu.

Crystal Cave: Tajná jeskyně za vodopádem v laguně uprostřed západního kontinentu. Sídlí zde Lukrecia Crescant, matka Sephirotha.

Severní kontinent:

City od the Ancients (Forgotten City): Tajné a opuštěné město Starobylích. Je celé vyrobené jen z přírodního materiálu: kameny, lastury, lišejníky atd.

Bone Village: Je to archeologické naleziště, které je zbudované před Sleeping Forest, kterým je možné se dostat do Forgotten City.

Snow Village (Icicle Inn): Krásná zapadlá sněžná vesnička. Na sever od ní jen velký ledovec (Great Glacier) a na jih od ní by měl být Modeoheim, lokace z FF VII: Crisis Core.

Gaea's Cliff: Horolezecká chata na úpatí kráteru.

Severní kráter: Místo po dopadu Meteoru před 2000 lety.

Chocobo Sage's House: Malý domek se stájí, ve kterém žije nejslavnější chovatel Chocobů.

Ostatní lokace:

Temple of the Ancients: Tajný chrám v pralese na jihozápad od východního kontinentu. Je zde skrytá Black Materie.

Banora Village: Lokace z FF VII: Crisis Core. Nachází se poblíž vesnice Mideel.

Mideel: Vesnice na velkém ostrově na jih od východního kontinentu. Podle legendy skrývá vstup do Proudu života.

Wutai: Orientální vesnice na západním ostrově na západ od západního kontinentu. Vedla dlouhou válkou s Shinrou, ale prohrála a stala se pouze turistickou atrakcí.


.:: Final Fantasy VII News ::.
.:: Final Fantasy VII Comments ::.
Final Fantasy Bonusweb (c) 2002-2017
Webmaster: Chocobo, Tým FFB: Thr, Leon, Yuna, R-e-n.