.:: Final Fantasy XII ::.
Příběh hry

Final Fantasy XII Artwork Svět Ivalice je rozdělen na dvě velké říše: Rozzaria, která je na východě a Archadia, která je na západě. Přímo mezi těmito velkými říšemi existují ještě malé samostatné provincie: jedněmi z nich jsou království Nabradie a malý městský stát Dalmasca. Oba tyto státy jsou si vědomi své slabosti a postavení, a tak zůstavají neutrální v konfliktech obou mocnějších sousedů. Jenže právě nyní se schyluje k velké válce Archadie s Rozzarií. Král Dalmascy se rozhodne, že provdá svou dceru Ashe za prince Raslera z Nabradie, a spojí tak sílu obou státečků. Velkolepá svatba v hlavním městě Dalmascy, Rabanastre, je však přerušena invazí Archadie do Nabradie. Rasler shromáždí spojené vojsko obou států a vydá se bránit poslední velkou pevnost Nalbadii. V boji je však zabit, pevnost padne a Archadia obsadí a zabere Nabradii. Poté Archadia donutí krále Dalmascy přijmout a podepsat smlouvu, kterou v podstatě dává svolení k okupaci a připojení Dalmascy k Archadii. V důsledku toho je král Dalmascy následně zabit kapitánem Baschem. Svědkem této zrady je i mladý voják Reks, který je Bashem však také zabit. Basch je zajat a uvězněn a princezna Ashe zmizí. Brzy se rozkřikne, že spáchala sebevraždu...

O dva roky později:

V hlavním městě Dalmascy Rabanastre, nyní okupovaném Archadií, žije 17 letý Vaan, mladší bratr Rekse. Vaan je sirotek a jeho jedinou rodinou byl Reks, kterého před dvěma lety zabil Basch. Vaan žije ve městě i se svojí kamarádkou Penelo a jeho velkým snem je, aby se jednoho dne mohl stát vzdušným pirátem. Jenže to je tak trochu problém, protože by musel mít vlastní loď, ale práce pomocníka v obchodě příliš nevynáší, a tak si Vaan přivydělává, kde se jen dá. Většinou okrádá vojáky Archadie nebo loví monstra za odměnu. Když však přijíždí do Rabanastre nový konzul Archadie, Vayne Solidor, tak Vaan dostane nápad. Při večerní oslavě, která se ve starém královském hradu koná na počest nového konzula, se Vaan tajně vloupá do pokladnice hradu, aby našel vzácnou relikvii, kterou, jak Vaan věří, dobře prodá. Když však Vaan relikvii najde, tak ho překvapí dva vzdušní piráti, Balthier a jeho společnice Fran, kteří mají na relikvii také zálusk. Vaan odmítne relikvii vydat a snaží se utéct. Jenže právě v té chvíli zaútočí na hrad povstalecká skupina, která chce hrad dobýt a smést nového konzula. Vaan při útěku a Balthier a Fran při jeho pronásledování jsou překvapeni vojáky Archadie, a tak nezbývá, než se ukrýt ve stokách pod městem a dočasně spojit síly. Útok rebelů na hrad je odražen a zbytky sil se stáhnou právě do stok. Vaan, Balthier a Fran pomůžou jednomu rebelu v nesnázích, kterým je mladá dívka, která se jim představí jako Amalia. Balthier a Fran však v Amaliii okamžitě rozpoznají princeznu Ashe. Při pokusu o útěk ze stok jsou však všichni čtyři zajati Vayne Solidorem a Vaan, Balthier a Fran jsou uvrženi do vězení.

Final Fantasy XII Artwork Vaan s Balthierem a Fran ve vězení narážejí na Basche, který je obviněn ze zrady a královraždy. Osvobodí ho, ale Vaan Baschovi ostře vyčítá smrt svého bratra. Basch se snaží vysvětlit, že to nebyl on, kdo zabil krále a Rekse, ale že má identické dvojče, jménem Gabranth, který je kapitánem Archadie. To on v přestrojení za Basche zabil krále a Rekse, což bylo součástí velkého spiknutí, jak připojit Dalmascu k Archadii a vydírat markýze Bhujerby, velkého vzdušného města, aby uznal nadvládu Archadie. Společnými silami se jim podaří utéct z podzemního pouštního vězení a vrátit se do Rabanastre. Zde se všichni rozejdou. Basch se snaží nevyvolat příliš mnoho pozornosti, ale jeho identita se přeci jen neutají a brzo se setká se svým dávným přítelem Vosslerem. Vaan ve městě hledá marně svoji kamarádku Penelo, ale dozví se jen, že byla unesena nepřáteli Balthiera, kteří si mysleli, že je jeho komplicem. Vaanovi nezbývá, než se obrátit o pomoc na Basche, který souhlasí, a na Balthiera s Fran, kteří sice ze začátku odmítají, ale za slíbený podíl z prodeje relikvie rádi souhlasí. Balthier lidi, kteří unesli Penelo, dobře zná a ví, že jí unesli do dolů ve vzdušném městě Bhujerbě. Za pomoci Balthierova vznášedla Strahl, se vydají do Bhujerby.

V Bhujerbě se ke skupině přidá inteligentní mladík znalý prostředí, který se představí jako Lamont, a nabídne pomoc při záchraně Penelo. Lamont je ve skutečnosti mladší bratr Vayne Solidora, Larsa. S jeho pomocí se podaří Penelo osvobodit. Při východu s dolů jsou překvapeni vojáky Archadie a vychází tak najevo, kdo je ve skutečnosti Lamont. Larsa si odvede Penelo pryč. Basch, Vaan, Balthier a Fran se následně dostávají do odbojového hnutí, které je zaměřeno proti Archadii, a rebelové jim umožní, aby se dostali před markýze Bhujerby Ondora. Basch si od tohoto setkání velmi slibuje, protože Ondore je strýcem Asche. Jenže Ondor jim nevěří a odmítne jim pomoct, a tak jsou všichni zajati a dopraveni na bitevní křižník Archadie. Na křižníku je držena i Ashe. Vaanovi je odebrána relikvie, která je ve skutečnosti odznakem královské linii Dalmascy, a poslána do Archadie. Díky pomoci Vosslera, který je převlečen jako jeden z vojáků Archadie, a Larsy s Penelo, se jim podaří osvobodit Asch a v ukradeném kluzáku uniknout z křižníku. Vrací se do Bhujerby k Ondorovi s žádostí o pomoc za osvobozením Dalmascy. Jenže Ondor Ashe nevěří, že je z královské krve, a protože jediný důkaz o jejím původu byl odeslán do Archadie, tak se musí vydat do vzdáleného chrámu, kde je další relikvie. Ashe chce letět sama a snaží se ukrást Balthierovi jeho Strahl, ale Balthier jí překvapí a naopak jí s Fran slíbí pomoc. Stejně tak jako Vaan, Basch, Penelo a Vossler. V chrámu naleznou pouze Dawn Shard, kus "deifacted Nethicite", který je zdrojem neomezené síly. Při odchodu z chrámu jsou však flotilou Archadie znovu zajati.

Final Fantasy XII Artwork Na palubě dalšího z křížníků se ukazuje, že Vossler zradil a informoval Archadii přesně o pohybech Ashe a jejích přátel. Nepřítel se zmocňuje Dawn Shard a snaží se zneužít jeho moc. Dojde však ohromnému uvolnění energie, která začne ničit celou flotilu. Ashe a její přátelé vycítí příležitost a snaží se opustit křižník, zastaví je však Vossler. V Následném souboji je Vossler poražen a umírá v troskách flotily, která je celá zničena. Nikoli však Dawn Shard, kterého se opět ujme Ashe. Všichni se vrací do Rabanastre. Larsa později vyhledá Ashe a řekne jí, že jako člen vládnoucí rodiny v Archadii, chce uzavřít mír s Dalmascou. Larsa proto doporučí Ashe a jejím přátelům, aby se vydali do vzdáleného chrámu Mt. Bur-Omisace hledat Gran Kiltias Anastasis, který jediný může Ashe prohlásit za královnu. Ashe souhlasí a vydává se na výpravu. V Archadii v té době Vayne Solidor, zneuctěný zničením celé 8. flotily, chystá převrat. Správně tuší, že jeho otec a Senát, chtějí místo něho na trůn ustanovit Larsu. Vayne proto zabije svého otce, rozpustí Senát, prohlásí se za vladaře a vyšle bitevní křižník do Mt. Bur-Omisace, aby se zmocnil Dawn Shard a zabil Ashe. Ashe se dozví o situaci a rozhodne se získat Sword of Kings, který jediný prý může zničit "Nethicite". I se Sword of Kings vstoupí do Mt. Bur-Omisace, ale přijdou pozdě. Archadia přišla dřív, zabili Gran Kiltias Anastasis a unesli Larsu zpět do Archadie. Ashe a ostatní se probijí z pasti a rozhodnou se zničit všechny "Nethicite" v Ivalice, to znamená především zastavit Dr. Cida, který v laboratořích v srdci Archadie uměle vytváří tyto "Nethicite".

Final Fantasy XII Artwork Následuje dlouhá výprava do hlavního města Archadie, které se jmenuje Archades. Pokus zastavit Dr. Cida je však neúspěšný a sám Cid uniká. Zanechává však po sobě stopu, které Ashe nasměruje správným směrem. Stopa vede do starobylého města jménem Giruvegan, kde získává Cid neomezené množství nespracovaných "Nethicite". Hluboko pod městem najdou obrovský kus "Nethicite", ve kterém žije nesmrtelná bytost Occuria, která celou dobu tajně tahá za nitky dějin. Vyjde najevo, že Dr. Cid získal znalosti výroby "Nethicite" od dalšího Occuria, jménem Venet, který chce vrátit otěže dějin světa zpět do rukou lidem. Proto spolupracuje se Cidem a Vaynem a pomáhá jim, aby Archadia ovládla celý svět. Vayne plánuje být zakladatelem nové královské dynastie, která povládne Ivalice. Ashe se rozhoduje mezi tím, jestli získá a daruje Occuria mocný Sun-Crystal výměnou za to, že Occuria pomůže Ashe porazit Archadii nebo zničít Occuria jednou provždy a vrátí tak lidem zpět jejich osud. Ještě nerozhodnutá Ashe se rozhodne získat Sun-Crystal. Překvapí je však Cid, který se zmocní Sun-Crystalu a spolu s "Nethicite" ho použije, aby získal neomezenou sílu on sám. Ashe a její přátelé však Cida porážejí a on jim před svou smrtí ještě prozradí plány Archadie. Vayne se chystá vrhnou veškerou sílu na Dalmascu a jiné odbojové frakce a zničit je. Boj se má uskutečnit nad Rabanastre.

Všechny odbojové skupina pod velením markýze Ondora se utkají s flotilou Archadie nad Rabanastre. Archadia má však tajnou zbraň v podobě obrovské vzdušné pevnosti, nazvané Bahamut, která ničí vše, co se jí postaví do cesty. Ashe a její přátelé se s pomocí Strahl dostanou do pevnosti. Basch se utkává se svým bratrem Gabranthem, kterého poráží a následně se všichni utkají s Vaynem. Do boje s Vaynem se pustí i Larsa a Gabranth, který se tak v důležité chvíli postaví na stranu Ashe a Basche. V těžkém boji je sice Gabrant těžce raněn a později zemře, ale Vayne a následně i Venet jsou poraženi. Larsa, jakožte nový vůdce Archadie, okamžitě zastavuje boje a ukončuje válku. Pevnost Bahamut je však těžce poškozena a padá na Rabanastre. Do řítící se pevnosti se vypraví Balthier a Fran, nahodí zpět motory, a tak zachraňují město před zničením.

V Následujícím roce se Ashe stane královnou Dalmascy, Basch se stane kapitánem a osobním strážcem Larsy, jako kdysi jeho bratr Gabrant a Vaan dostane od Ashe její snubní prsten, za který si Vaan koupí vysněné vznášedlo a Penelo se stane jeho partnerkou...


.:: Final Fantasy XII News ::.
.:: Final Fantasy XII Comments ::.
Final Fantasy Bonusweb (c) 2002-2017
Webmaster: Chocobo, Tým FFB: Thr, Leon, Yuna, R-e-n.