.:: Final Fantasy XII ::.
Espers

V každém díle Final Fantasy máte napomoc nějaké ty silné bytosti. Ve FF VII to byly legendární Summon, ve FF VIII tzv. "GF" nebo-li Guardian Force, ve FF IX Eidoloni a ve FF X Aeoni. Final Fantasy XII se v tomto obrací k základům série a stejně jako ve FF VI, tak i nyní jsou těmito bytostmi Espers. V celém světě Ivalice jich je 13 a pouze 5 z nich je povinných v průběhu příběhu. Ostatní musíte získat splněním postranních úkolů nebo navštívením nějaké té tajné lokace. Espera získáte tak, že ho boji porazíte a následně ho aktivujete některé z postav na v "Licence Board". Espera můžete přidělit jen jedné postavě, a to pouze natrvalo, takže na to nezapomeňte. Když Espera vyvoláte na bojišti, tak bojuje sice společně s postavou, která ho vyvolala, ale útočí a bojuje samostatně. Jeho čas na bojišti je však ovlivněn a zmizí: 1. odvoláte-li ho sami. 2. vyprší-li mu časový limit, 3. padne-li v boji, 4. použije-li speciální útok.

Původ a mytologie:

Esperové jsou nedělitelnou součástí příběhu Final Fantasy XII a především v dávných dobách Ivalice hráli důležitou roli. Každý Esper má svůj vlastní vznik, příběh a osud, který je ne vždy radostný. Esperové jsou výtvory mocných božských bytostí, tzv. Occurií, které vždy aktivně a tajně zasahovali do veškerého dění ve světě. Occurie stvořily každého Espera pro jistý účel a svěřily jim nějaký úkol. K tomu jim museli však dát i sílu a schopnosti, aby svému úkolu Espeři dostáli. Espeři si velmi brzy uvědomili svou sílu a nechtěli být pouze trpnými svědky událostí, ale chtěli sami rozhodovat o svém osudu a určovat svá pravidla. Vzbouřili se proti svým pánům a rozpoutali proti nim velkou válku. Occurie válku vyhrály a tvrdě se Esperům pomstily. Většinu z nich zaklely a uvěznily do Krystalů, kde Espeři celá staletí čekají na někoho, kdo je osvobodí.

Belias - Final Fantasy XII
Belias, the Gigas

Unikátní útok:
Painflare: útok elementem ohně.
Speciální útok:
Hellfire: nejsilnější útok Beliase elementem ohně. Tento útok Belias použije, když bude mít HP menší než 30%.

Scion tmy a strážce Svaté říše, vyrobený bohy k opozici potomku světla. Nazývá se Gigas pro svůj vzhled: člověk a monstrum tavené jako celek. Brzo byl pokládán za chybu při stvoření a měl být zničen. Zaútočil však na své bohy a prohrál. Opovrhoval své stvořitele a opustil je hledat někoho jiného, komu by mohl sloužit. Našel Dynast-King , jehož hrobku přísahal chránit na věčnost.

Belias se nachází v Tomb of Raihtwall, kde stále střeží hrobku svého pána. Je to první z pěti Esperů, získatelných v hlavní příběhové liniii. Je potřebný k otevření hlavní brány v Giruveganu, která se otevře pouze v případě, že Beliase vyvoláte. Je to Espers elementu ohně (Fire).
Belias - Final Fantasy XII

Adrammelech the Wroth - Final Fantasy XII
Adrammelech, the Wroth

Unikátní útok:
Flash Arc: útok elementem blesku.
Speciální útok:
Judgment Bolt: nejsilnější útok Adrammelecha elementem blesku. Tento útok Adrammelech použije, když bude mít HP menší než 30%.

Byl vytvořen bohy k tomu, aby na onom světě potlačil všechny ďábly, kteří zde řádili. Adrammelech však svou velkou silou a hrůzostrašným vzhledem obrátil všechny ďábly na svou stranu a obrátil je proti svým stvořitelům. Stal se Pánem na onom světě a odtud vedl hordy ďáblů k útoku proti bohům. Byly však poraženi i s ním.

Je to první tajný Espers, kterého můžete získat. Nachází se ukryt hluboko v Zertinan Caverns uprostřed písečné bouře. Je to Espers elementu blesku (Thunder). Nejlepší taktikou je vzít si na něj střelné zbraně, neboť se z dálky vyhnete některým z jeho útoků.
Adrammelech, the Wroth - Final Fantasy XII

Zalera the Death Seraph - Final Fantasy XII
Zalera, the Death Seraph

Unikátní útok:
Kill: neelementální útok, který okamžitě zabije všechny nepřátele
Speciální útok:
Condemnation: neelementální nejsilnější Zalerův útok, který nepřátelům ubere 9999 HP. Tento útok Zalera použije, když bude mít nepřítel míň HP než 30%.

Byl vytvořen k opozici k Emet-Selch, Andělu pravdy a potomku světla. Původně byl pověřen souzením lidí po smrti, ale jeho duše byla později nakažena a prokleta těmi, kdo bojovali proti neby. Zmocnil se ho jeden ze služebníků bohů a jako rukojmí ho použil proti nim. Oba byly poraženi, ale jejich spojení přetrvalo celou věčnost.

Je to druhý tajný a nepovinný Espers. Nachází se v tajné sekci Terminus No 7. v Barheim Passage. K jejímu otevření budete potřebovat Barheim Key. Ten získáte po vyřešení postraního úkolu. Po dokončení lovu na Flowering Cactoid a Nidhogga běžte do South Bank Village. Promluvte si s ženou Dantra a splňte její malé úkoly a za odměnu získáte klíč.
Zalera the Death Seraph - Final Fantasy XII

Shemhazai the Whisperer - Final Fantasy XII
Shemhazai, the Whisperer

Unikátní útok:
Devour Soul: neelementární útok
Speciální útok:
Soul Purge: neelementární a nejsilnější útok Shemhazai. Tento útok Shemhazai použije, když bude mít HP menší než 30%.

Napůl kůň a napůl žena, vyzbrojená naprostou kontrolou nad duší, která bloudí podsvětím. Kdysi sloužila bohům jako strážce, ale když Ultima oznámila povstání, tak Shemhazai šla za ním. Sestoupila bez povolení bohů na zem a učila lidi k ničení a zlu. Za to byla sražena dolů a uvězněna.

Třetí Esper, který je získatelný v hlavní příběhové linii. Nachází se Giruveganu těsně před warp pointem, který vede k Occurians.
Shemhazai the Whisperer - Final Fantasy XII

Hasmal, Bringer of Order - Final Fantasy XII
Hashmal, Bringer of Order

Unikátní útok:
Roxxor: útok elementem země (Earth).
Speciální útok:
Gaia´s Wrath: útok elementem země (Earth) a zároveň nejsilnější útok Hasmala. Tento útok použije Hasmal vždy, když bude mít postava, která ho vyvolala, HP menší než 10%.

Vytvořený bohy, aby ovládal a manipuloval zákony tohoto světa. S přáním vnést řád do všech věcí, se spojil s Ultimou v boji proti bohům. Dal své tělo k dispozici pro Tísíci-letou válku, ale když byla jeho síla vyčerpána, tak padl do hořícího pekla.

Čtvrtý z pěti Esperů získatelných v hlavní příběhové linii. Nachází se na Pharos at Ridorana (Third Ascent), kde střeží jednu z platforem, která vede k Sun Crystalu. Je to Esper elementu země (Earth).
Hasmal, Bringer of Order - Final Fantasy XII

Cúchulainn the Impure - Final Fantasy XII
Cúchulainn, the Impure

Unikátní útok:
Malaise: neelementární útok, který funguje jako Drain.
Speciální útok:
Blight: neelementární útok a nejsilnější útok Cúchulainna. Tento útok Cúchulainn použije vždy, když bude mít 100% HP, tedy většinou ihned po vyvolání.

Cúchulainn byl vytvořený, aby očistil svět od nečistot, které spolyká a uvězní sám v sobě. Svět byl však mnohem více prosáknutý špínou a korupcí, než si bohové vůbec dokázali představit, že se nakonec krásný Cúchulainn změnil v odpornou, ohavnou a zlou věc, která zaútočila na své bohy.

Tajný Esper, který se nachází v tajné sekci Garamsythe Waterway v Rabanastre. Dokončete lov monstra Wraith a White Mousse. Jako odměnu získáte klíč, který vám umožní manipulaci se Sluice Gates v Garamsythe Waterway. V místnosti s krystalem jsou čtyři panely (č. 3, 4, 10 a 11). Nejprve rozsviťte č. 3 a 10. Poté jděte jihozápadně od této lokace a rozsviťte panel č. 1. Vraťe se do první lokace. Vypněte č. 3 a 10 a zapněte č. 4 a 11. Odtud jděte jihovýchodně a rozsviťte druhý panel č. 1. Nakonec se vraťte do původní místnosti, vypněte panel č. 11 a rozsviťte panel číslo 3. Teď by měly zářit čísla 3 a 4 (na podlaze). Jděte jižně a Cúchulainna poražte. Souboj je poměrně těžký, neboť vám celou dobu ubývají HP, takže možná po chvíli sáhnete i po Megalixirech, aby jste boj zvládli. Dobrou taktikou je udolt ho přes quickeningy, protože těmi můžete zasadit obrovské rány, aniž by ste mezitím přicházeli HP.
Cúchulainn the Impure - Final Fantasy XII

Zeromus the Condemner - Final Fantasy XII
Zeromus, the Condemner

Unikátní útok:
Gravity Well: útok elementem Gravity
Speciální útok:
Big Bang: nejsilnější útok Zeromuse elementem Gravity. Tento útok použije Zeromus vždy, když bude mít zbývající čas na bojišti menší než 10%.

Scion s největším citem pro právo a zabavovatel majetku z trestné činnosti. Vládne hlubokou a neutuchající nenávistí k těm, kteří porušují zákon. Časem však překročil své pravomoci a nedodržoval právní předpisy, a tak bohové zakročili. Zeromus začal hořet nenávistí k bohům.

Nepovinný Esper, který se nachází v tajné komoře v Stillshrine of Miriam. Od Acolyty v Mt. Bur-Omisace (Temple Grounds), po porážce Judge Bergana, získejte Stone of Codemner, který použijte na Waystone, kterým jste se dřív dostali k Mateusovi. Souboj se Zeromusem je těžký, protože je ztížen nemožností užívat magii. Je to Esper elementu Gravity.
Zeromus the Condemner - Final Fantasy XII

Exodus the Judge-sal - Final Fantasy XII
Exodus, the Judge-sal

Unikátní útok:
Comet: neelementární útok.
Speciální útok:
Meteor: neelementární a nejsilnější Exodusův útok. Tento útok použije Exodus vždy, když bude znehybněn (Immobilized) a musí zbývat posledních 10 sekund jeho času.

Stvořen za úkolem, aby po celém světě s pravomocí soudce hlídal hodnoty všech věcí. Snažil se ze všech sil dostát svému úkolu, ale jeho síla a vliv na svět stále slábla. Přesto padl ve válce proti bohům a za své činy byl uvězěn.

Další nepovinný Esper, který se nachází na vrcholu Mosphoran Highwaste. Musíte si nakoupit pár Gysahl Greens, protože budete potřebovat Chocoba. Aktivujte South-South Windshrine (jedny z ruin na Mosphoran Highwaste) jižně od obchodu (na mapě se vám objeví vykřičníková značka). Jděte Severovýchodně od Gate Crystalu, použíjte Gysahl Greens na Chocoba a projeďte s ním vykřičníkovou značkou (ve hře je to cesta, kterou může jet jen Chocobo). Tam aktivujte West-West Windshrine a shoďte kámen, který vás zavede zpět ke Gate Crystalu. Nyní aktivujte North-West Windshrine a na mapě uvidíte další vykřičníkovou značku (někde poblíž West Area). Překročte je a dostanete se k Exodovi.
Exodus the Judge-sal - Final Fantasy XII

Famfrit the Darkening Cloud - Final Fantasy XII
Famfrit, the Darkening Cloud

Unikátní útok:
Briny Cannonade: útok elementu vody (Water).
Speciální útok:
Tsunami: útok elementu vody (Water) a zároveň najsilnější Famfritův útok. Tento útok použije Famfrit vždy, když bude mít HP menší než 30%.

Strašná a temně zakalená forma života, která měla už od začátku odpor ke svému tvůrci. Tento Esper se bohům skutečně nepovedl a ihned po svém stvoření byl hlasatelem chaosu a odpadu. O jeho osudu se nedá povědět nic určitého, protože chybí informace.

Je to poslední z pěti Esperů získatelných v hlavní příběhové linii. Získáte ho automaticky po poražení Dr. Cida na Pharos at Ridorana. Je to Esper elementu vody (Water).
Famfrit the Darkening Cloud - Final Fantasy XII

Chaos, Walker of the Wheel - Final Fantasy XII
Chaos, Walker of the Wheel

Unikátní útok:
Whirlwind: útok elementem větru (Wind).
Speciální útok:
Tornado: nejsilnější Chaosův útok elementem větru (Wind). Tento útok použije Chaos vždy, když bude mít menší HP než 30%.

Byl vytvořen jako opatrovník posvátných krystalů. Při vstupu do světa lidí byl však obklopen nekontrolovatelným zmatkem, který zde vládl. Zemřel, ale byl znovu oživen. To se ještě opakovalo nesčetněkrát. Až se mu to nakonec nepovedlo a on ze msty zaútočil na bohy.

Je to jeden z nejobtížněji získatelných Esperů, který sídlí v Necrohoi of Nabudis. Musíte nejdříve dokončit tyto lovy: Waterway Hunting, Lost in the Pudding a Broken Artifact. Tím získáte tři artefakty, která vám umožní otevřít tajnou komnatu. Ještě před bojem s ním musíte porazit dva velmi težké bossy. V boji proti Chaos nemůžete použít příkaz attack, takže se boj velmi ztíží. Je to Esper elementu větru (Wind). Na úskalí v podobě nemožnosti útočení přes příkaz Attack se dá vyzrát jeho napodobeninou - technikou Telekinesis. Tu můžete koupit od obchodníka, který se skrývá v této lokaci.
Chaos, Walker of the Wheel - Final Fantasy XII

Chaos, Walker of the Wheel - Final Fantasy XII
Ultima, the High Seraph

Unikátní útok:
Redemption: útok elementem světla (Holy).
Speciální útok:
Eschaton: nejsilnější útok elementu světla (Holy). Tento útok udělá Ultima vždy, když bude mít vlastní HP a HP postavy, která ho vyvolala, úroveň nižší než 10% (critial).

Měla to být vůdkyně všech Scionů, vytvořena bohy. Jenže se stala vůdkyní vzpoury proti nim. Před zradou měla za úkol navádět duše do nebe a pomoct jim s reinkarnací. Nazývána Vznešeným andělem díky svým zlatě zářícím křídlům, přesto její plány byly temnější než noc . Zkažený anděl Ultima se pokusila vzepřít bohům, ale neúspěšně. Od dob jejího neúspěchu je její srdce beze světla a k nenalezení.

Nachází se v nejvyšší úrovni v Great Crystal v Giruveganu. Postupujte přesně takto: dostaňte se k Way Stone VIII. a přehoďte Scorpio Gate, která je na severovýchod od Way Stone VIII. Přes Way Stone IX. na severu se dostaňte až Way Stone XX. U Way Stone XX si zvolte levou nebo pravou jižní cestu k Sagitarius Gate a přehoďte ji. Vraťte se zpět k Way Stone XX a dotkněte se brány číslo I. (Sagitarius I.). Přes Way Stone XI. a XIII. se dostaňte až ke Gemini Gate, kterou přehoďte a běžte až k bráně číslo II. (Gemini II.). Dotkněte se jí a přes Way Stone XV. se dostaňte až k Way Stone XVI. Na severu aktivujte Libra Gate, vraťte se k Way Stone XVI. a jdětě odemkout bránu číslo I. nalevo (Libra I.). V další části aktivujte Capricorn Gate u Way Stone XVI napravo odemkněte bránu číslo I. (Capricorn I.). Zde aktivujte Virgo Gate, vraťte se k Way Stone XVI. a cestou na severu a přes některou z bran Virgo se dostaňte k Way Stone XVII. Pokračujte stále na sever, dokud nenarazíte na Ultimu. Je nejtěžším Esperem v boji, proto doporučuji jít na ní až kolem Levelu 65+. Je to Esper elementu světla (Holy).
Chaos, Walker of the Wheel - Final Fantasy XII

Zodiark, Keeper of Precepts - Final Fantasy XII
Zodiark, Keeper of Precepts

Unikátní útok:
Banish Ray: útok elementem Dark.
Speciální útok:
Final Eclipse: nejsilnější a neelementární útok Zodiarka. Tento útok použije Zodiark vždy, když bude mít postava, která ho vyvolala, status zkamenění (Petrify/ Break).

Nejsilnější ze všech Scionů. Jeho síly a růstu se báli i samotní bohové. On sám se prohlásil za Boha a upravuje a trestá všechny a všechno namísto bohů.

Nacház se hluboko v Henne Mines. K jeho získání musíte mít minimálně deset dalších Esperů a jít do Jahary a promluvit si s Geomancer Yugelu. Ten vám odemkne dříve nepřístupnou část dolů, když máte splněny hunty, které mu pomohou (a sám vám je zadá). Tato část se jen hemží nejtěžšími nepřátely ve hře a pokud nemáte u svých postav alespoň Level 80+, tak sem ani nechoďte. I samotný Zodiark je po Yazmatovi a Omega Mk. XII. nejtěžším nepřítelem ve FF XII.
Zodiark, Keeper of Precepts - Final Fantasy XII


.:: Final Fantasy XII News ::.
.:: Final Fantasy XII Comments ::.
Final Fantasy Bonusweb (c) 2002-2017
Webmaster: Chocobo, Tým FFB: Thr, Leon, Yuna, R-e-n.