.:: Final Fantasy X ::.
Overdrives

Tidus:

Final Fantasy X Overdrives Tidusovy Overdrivy jsou poměrně jednoduché, prostě stačí ve správný okamžik stisknout X. Pokud se vám to nepovede ve stanoveném časovém limitu, tak bude Overdrive neúčinný nebo jen poloviční. Například místo seknutí 6x sekne Tidus pouze 3x.

 • Spiral Cut- zasáhne jednoho nepřítele jednou ranou. Tento Overdrive má Tidus hned od začátku.
 • Slice and Dice- série šesti seků na více nepřátel. Tidus se ho naučí po provedení deseti Spiral Cut.
 • Energy Ray- plošný zásah všech protivníků. Tidus ho získá po provedení třiceti Slice and Dice.
 • Blitz Ace- devět velmi silných seků, které jsou zakončeny Sphere Shot. Tidus ho získá po provedení osmdesáti Energy Ray.

Yuna:

Final Fantasy X OverdrivesYuna má pouze Overdrive Grand Summon, který vyvolá jakéhokoli Aeona s nabitým Overdrivem. To znamená, že jestli s pomocí Grand Summon vyvoláte Aeona, který už má nabitý Overdrive, tak ho budete moci použít hned dvakrát. Tento Overdrive má Yuna už od začátku (nemusíte ho jakkoliv získávat).

Seznam overdrivů Aeonů:
 • Valefor: Energy Ray a Energy Blast
 • Ifrit: Hellfire
 • Ixion: Thor's Hammer
 • Shiva: Diamond Dust
 • Bahamut: Mega Flare
 • Anima: Oblivion
 • The Magus Sisters: Delta Attack

Auron:

Final Fantasy X Overdrives Auronovi Overdrivy se získávají nalezením Jechtových sfér. Na obrazovce se objeví kombinace několika tlačítek, kterou musíte správně namačkat v časovém limitu, aby byl útok silnější.

 • Dragon Fang- plošný útok proti všem nepřátelům. Auron ho má už od začátku.
 • Shooting Star- velmi účinný útok. Dá jednomu nepříteli pořádnou ránu a vyhodí ho ven z bojiště. V souboji s bossy platí pouze rána. Auron jí získá po nalezení Jechtovy sféry v Macalania Woods po souboji s Banishing Blade.
 • Banishing Blade- silný ohnivý útok na všechny nepřátele. Auron ho získá po nalezení tří Jechtových sfér- viz. sekce "Tajné questy".
 • Tornado- drtivý útok zaměřený na všechny nepřátele. Auron ho získá po nalezení všech deseti Jechtových sfér- viz. sekce "Tajné questy".

Wakka:

Final Fantasy X Overdrives Wakkovy Overdrivy se ze všeho nejvíce podobají výhernímu automatu. Chycením tří stejných symbolů v časovém limitu dosáhne Wakkův Overdrive největšího účinku.

 • Element Reels- podaří-li se vám chytit ve všech třech sloupcích stejný symbol elementu, tak Wakka nabije svůj blitzballový míč právě tímto živlem a zasáhne všechny nepřátele. Dva stejné elementy značí to samé, jen proti jednomu nepříteli. Pokud se vám nepodaří trefit se ani do jedné kombinace, tak Wakka míč pouze hodí bez elementu na jednoho nepřítele. Tento Overdrive má Wakka už od začátku hry.
 • Attack Reels- přibližně to samé jako Element Reels, akorát bez elementu. První dva sloupce udávají, kolik míčů Wakka hodí a třetí pak znázorňuje násobitel. Tento Overdrive může Wakka vyhrát jako odměnu v bliztballovém šampionátu.
 • Status Reels- To samé jako Element Reels, jen se změnou statusu. Tento Overdrive může Wakka vyhrát jako odměnu v blitzballovém šampionátu.
 • Auroch Reels- v závislosti na tom, kolik chytíte symbolů Besaid Aurochs, tolikrát Wakka dá Damage převyšující hranici 9999 HP. Tento Overdrive může Wakka vyhrát jako odměnu v blitzballu.

Lulu:

Final Fantasy X Overdrives Lulu má už od začátku pouze jediný Overdrive jménem Fury. Tento Overdrive je poněkud záludný. Musíte během odpočítávání času Overdrivu udělat co nejvíce 360 stupňových otoček pravou analogovou páčkou na ovladači.

Počet úspěšných 360 stupňových kružnic znamená počet kouzel, který Lulu udělá. Tato kouzla mají však mnohem menší účinnost, než kouzla zakouzlená normálním způsobem. Má však výhodu v tom, že šetříte MP a můžete je použít na více nepřátel.

Lze použít tato kouzla: Fire, Ice, Thunder, Water, Fira, Blizzara, Thundara, Watera, Firaga, Blizzaga, Thundaga, Bio, Demi, Death, Drain, Osmose, Flare a Ultima.

Rikku:

Final Fantasy X Overdrives Rikku má už od začátku pouze jeden jediný Overdrive, zvaný Mix. Ten spočívá v mixování dvou libovolných složek a vytvoření nového předmětu, který Rikku okamžitě použije.

Novým předmětem může být buď podpůrný Item nebo nějaký bojový předmět, který Rikku okamžitě hodí na nepřítele. Bohužel věcí a kombinací je takové množství, že jejich výpis by zabral několik dalších stran. Každý úspěšně provedený mix se Rikku zapíše do položky Overdrive-Mix v Menu, takže už si později nemusíte lámat hlavu nad tím, jak že jste to tenkrát udělali. Pamatujte pouze na to, že dva uzdravující předměty vytvoří povzbuzující a podpůrné předměty a dva útočné předměty vytvoří nějaký útočný efekt.

Kimahri:

Final Fantasy X Overdrives Kimahriho Overdrive, který má už od začátku, je klasický Enemy Skill. Kouzlem Lance vysajete z příslušného nepřítele kouzlo, které se Kimahri okamžitě naučí. Většinu kouzel se může Kimahri naučit v boji se dvěma Ronsi v Mt. Gagazet. Tady je kompletní výčet, jména v závorce uvádí nepřítele, od kterého se je může Kimahri naučit.

 • Jump (umí už od začátku)- Kimahri vyskočí do vzduchu a skočí na jednoho nepřítele.
 • Seed Canon (Ragora, Grat)- způsobí malé zranění na jednoho nepřítele a status Confuse.
 • Stone Breath (Basilisk, Anacondaur, Biran)- způsobí Patrify na všechny nepřátele.
 • Self Destruct (Grenade, Bomb)- Kimahri exploduje, zemře a zasáhne všechny nepřátele. Pochopitelně pak lze oživit.
 • Fire Breath (Dual Horn, Yenke)- ohnivým dechem zasáhne všechny nepřátele.
 • Aqua Breath (Chimera, Chimera Brain, Chimerageist, Yenke)- to samé jako Fire Breath, akorát s vodou.
 • Bad Breath (Malboro, Great Malboro, Malboro Menace)- sešle špatné statusy na všechny nepřátele.
 • Doom (Ghost, Wraith, Biran)- na jednoho nepřítele zakouzlí odpočet, po jehož skončení (0) nepřítel zemře.
 • Thrust Kick (YKT-11, Yenke)- vykopne nepřítele z boje. Nelze však použít na všechny nepřátele.
 • White Wind (Dark Flan, Xenke)- lehké doplnění HP celé skupině.
 • Mighty Guard (Behemont, Behemont King, Biran)- zakouzlí kompletní ochranu na všechny postavy.
 • Nova (Omega Weapon)- masivní destruktivní zásah všech nepřátel.

.:: Final Fantasy X News ::.
.:: Final Fantasy X Comments ::.
Final Fantasy Bonusweb (c) 2002-2017
Webmaster: Chocobo, Tým FFB: Thr, Leon, Yuna, R-e-n.